Rzeźba kameralna w drewnie, kamieniu i gipsie

Rzeźba nagrobna to tylko jedna z moich specjalizacji, poza nią zajmuję się także wykonywaniem rzeźb kameralnych, którą realizuję w kamieniu, drewnie i gipsie. Każdy z tych materiałów ma swoją specyfikę i wyjątkowość, dlatego dobieram je odpowiednio do zamysłu i wizji, jaką mam zamiar przedstawić poprzez daną rzeźbę.

Kamieniarstwo artystyczne jest to praca czasochłonna, ale dająca niezwykle eleganckie i niosące za sobą przesłanie trwałości i powagi prace, natomiast snycerstwo pozwala na odniesienie się do delikatności i subtelności w sztuce. Obydwa te surowce są nierozerwalnie związane z artystyczną częścią natury ludzkiej, a rzeźby w kamieniu i drewnie należą do najstarszych form wyrazu kulturowego praktykowanego przez człowieka, dlatego mają w sobie dużą głębię.

Rzeźbię portrety, figury sakralne, formy przedstawiające oraz abstrakcyjne. Moje prace wyrażają spójny przekaz, nie tylko poprzez formę, ale i przy zastosowaniu konkretnej estetyki, która po wieloletniej pracy nad kamieniarstwem artystycznym i snycerstwem stała się mi równie bliska, jak tematy, które poruszam w swoich pracach.

Rzeźby kameralne w kamieniu i drewnie, które poniżej Państwu prezentuję to część mojej pracy, która najbardziej umożliwia mi wyrażenie własnych pomysłów, dlatego nie są nastawione na komercyjny odbiór, ale przede wszystkim są odzwierciedleniem mojej wrażliwości artystycznej i konkretnych wizji. Każda z nich jest wyjątkowa i niepowtarzalna i każda jest dla mnie ważnym elementem mojej pracy twórczej.